Synopsis

Hieronder vind je een handleiding tot het schrijven van een duidelijke synopsis, vrij aan te passen aan je eigen noden en inzichten.
Ze moet je helpen en inspireren om een korte samenvatting van je verhaal te schrijven.
Succes!


Titel
...

Ondertitel
...

Wat is de geschatte omvang van het verhaal?
Aantal pagina's: ...
Gemiddeld aantal prenten per pagina: ...
Totaal geschatte aantal prenten: ...
Gaat het om een reeks? ja/nee
Wat is de reekstitel? 
...
Aan hoeveel delen denk je? ...

Wat is het basisidee van je verhaal, het concept? (2 zinnen)
...
...

Schrijf een korte inhoud. (8 zinnen)
...
...
...
...
...
...
...
...

Beschrijf de verhaalstructuur. (schematisch overzicht of 4 zinnen)
...
...
...
...

Presenteer 1 personage. (3 zinnen)
...
...
...

Presenteer een tweede personage. (3 zinnen)
...
...
...

Noteer noodzakelijke aanvullingen op de korte inhoud. (8 zinnen)
...
...
...
...
...
...
...
...

Beschrijf één scène. (8 zinnen)
...
...
...
...
...
...
...
...

Geef een voorbeeld van je dialogen. (8 zinnen)
...
...
...
...
...
...
...
...

Wat maakt dit tot een noodzakelijk verhaal? Waarom schreef je het? (2 zinnen)
...
...

Waarom vind je dat dit verhaal getekend moet worden? (2 zinnen)
...
...

Beschrijf enkele originele kenmerken van je verhaal. (20 zinnen)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Welke ideeën heb je i.v.m. het beeld en de grafiek? (20 zinnen)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Wie is je 'ideale tekenaar' voor dit verhaal?
...

Welke stijl heb je voor ogen (2 zinnen)
...
...

Wat is je definitie van een graphic novel? (3 zinnen)
...
...
...

Wat zijn je favoriete graphic novels? (3 titels)
...
...
...

Hoe zou je je eigen schrijfstijl verwoorden? (5 woorden)
...
...
...
...
...

Hecht je belang aan spelling, zinsconstructies en het Groene Boekje? ja/nee

Zou je een co-auteur of editor/klankbord op prijs stellen? ja/nee

Eigen commentaar.
...
...
...
...
...
...
...
...